BLOG_kaos

Alting starter med Kaos …

Vi er i fuld sving med at beskrive en række udfordringer og paradigmer, som E-vet har identificeret og skrive det sammen til en ansøgning til PLUS+ partnerskabet. Tiden er knap og pulsen høj… alting starter med kaos!

BLOG_analogtildigital

PARADIGME 1 # Fra analog til digital

E-vet er en traditionel grossistvirksomhed inden for den veterinære branche, hvor det analoge salg i form af kørende sælgere (ud til de enkelte dyrlæger) stadig spiller en meget afgørende rolle, – om end web-salg vinder frem, med Norge i front.

Der er stort potentiale branchen i de muligheder, der ligger i den teknologiske/digitale udvikling. Der ligger således et uudnyttet potentiale/disruption i en digitalisering af salg og markedsføring – i form af en mere oplevelsesbaseret og netværksudviklende kommunikation på en digital platform, hvor salg er en integreret del.

En transformation, som selvfølgelig også forventes at forbedre indtjening – i form af bedre toplinje og dækningsbidrag. Vi ved imidlertid for lidt om, hvordan vi kommer i den retning. Herunder hvordan vi drejer organisationen, så fx de kørende sælgere kan se mulighederne og bidrage til disse. Vi har behov for støtte til både udvikling og afprøvning af idéer og til en proces, som gør organisationen klar til at se mulighederne i digitaliseringen, samt i samspillet mellem det analoge og det digitale.

BLOG_kursertilviden

PARADIGME 2 # Fra kurser til vidensplatform

E-vet sælger i dag kapitaludstyr og engangsartikler til dyrlægebranchen. Konkurrencen på dette marked er høj og ønsket er derfor at udvikle produkter/services, som opleves som mere værdifulde og dermed mere konkurrencedygtige for kunderne.

På den baggrund har vi brug for at få undersøgt, om det er muligt og ønskeligt at gøre kurser/uddannelse/vidensdeling til en del af kerneforretningen og hvad det evt. vil kræve i forhold til indhold og tilrettelæggelse af uddannelsestilbuddene. Herunder om de f.x kan/skal udbydes digitalt – fx som webinarer eller e-learning. Hvordan integreres
uddannelsestilbuddene eller dele heraf evt. i en digitale kommunikationsplatform, hvor der samtidig foregår salg?

BLOG_kundetilpartnerskaber

PARADIGME 3 # fra kunde til partnerskaber

Det veterinære marked oplever i dag en stadig større kædedannelse og der er generelt behov for at finde forretningsmodeller, som kan øge indtjeningen – fx ved at grossistvirksomheden bliver dygtigere til at tilgodese de behov, som får den enkelte dyrlæge/dyrlægeklinik til at blive en del af en kæde.

E-vet er allerede en dygtig leverandør til de nye kæder og har vundet adskillige udbud, men også her er konkurrencen hård og fortjenesten derefter. Spørgsmålet er således, om der kan udvikles nye forretningsmodeller, hvor dyrlægerne får adgang til fx viden, netværk, services osv. – som dels gør det attraktivt for dem at forblive selvstændige, dels muligt at øge indtjeningen hos E-vet? Kan dyrlægerne knyttes til virksomheden på nye måder – herunder blive inddraget mere i udvikling af service, viden mv.? Kan de muligheder, der ligger i deleøkonomien udnyttes til fordel for en forretningsmodel, hvor kunder (og måske leverandører) bliver en slags partnere i E-vet?

Eksempler: Med inspiration fra eksempelvis Wikipedia, Airbnb og Über skabes fremtidens platform for veterinærsektoren hvor co-design, co-production og brugerdrevet innovation er drivkraften. Produktudvikling hvor kunder inddrages og sælger til hinanden.

BLOG_værktøjskassen

VÆRKTØJSKASSEN # fra vane til viden og værktøj

E-vet ønsker at øge innovations- og designkompetencen i organisationen, så virksomheden både får viden og konkrete værktøjer til fortsat at kunne udvikle, skabe og teste nye forretningsmodeller og koncepter.

Partnerskabet vil derfor sætte fokus på at ledelse og medarbejdere får introduceret og afprøvet værktøjer, der passer til alle designfaserne undersøge-udforske-udfordre-udvikle-udfolde, så der arbejdes med en konkret fysisk/digital værktøjskasse, som man også fremover kan bruge. Man vil samtigdig med der arbejdes på projektet blive introduceret til “hvor-er-vi-i-designprocessen-og-hvad-gør-vi-her-og-hvorfor” og værktøjerne bliver fysiskgjort til aktive håndgribelige værktøjer til en “førstehjælpekasse til innovation”.

Eksempler: Stil-det-gode-spørgsmåls-kort, disruption, forundringskort, branchehacking, hvad-nu-hvad-hvis, 6-tænkehatte, preotyping…

BLOG_Trello

VELKOMMEN TIL TRELLO

Den digitale rejse starter nuuuuu. Vi har inviteret det gratis online projektværktøj Trello med som tovholder på projektet. Vi ønsker fra starten at have den digitale værktøjskasse med som en aktiv deltager på rejsen, så styregruppen og nøglepersoner fra E-vet  mf kan følge med i alt, komme med input mm

REFLEKTIONER:
Er det det rigtige/optimale værktøj – måske… måske ikke. Men vi kom igang på få timer og fik projektet skitset op med TO DO, PARADIGMER… og så er vi i arbejdstøjet. Allerede få timer efter var nogle af medarbejderne i gang med at komme  med input…

Overblik versus Falkeblik: Skal ALT på – i forhold til overblik versus falkeblik på detaljer? Tja, det finder vi ud af hen ad vejen og derfor har vi også i første omgang kun inviteret styregruppen med ind i maskinrummet.

Åbenhed versus åndenød: Skal ALT på af vores observationer, da der jo være kritiske og konstruktive kommentarer, der kan tages mere eller mindre personligt. Vi har valgt at holde den åben for alt, så forundringer og observationer kan blive synlige og sat i spil med det samme… det er jo en branche, der skærer ind til benet!

Den digitale rejse er startet…

BLOG_Fysisk1-0

DET FYSISKE RUM

Forandringsprocesser skal være synlige, tydelige og uundgåelige. En væg, et fysisk rum eller et andet sted er med til at gøre noget af det abstrakte og usynlige – mere synlig og konkret.

HVORFOR DET?
Et fysisk sted skaber dels synlighed – så man ser det løbende i hverdagen. Et fysisk sted, kan også være arbejdspladsen, der kan samle ideer og synligøre aktiviteter og resultater.

Vi arbejder derfor på at skabe et eller flere laboratorier hos både E-vet og hos ImageConsult. Til en hurtig opstart har vi valgt et rum hos ImageConsult, hvor processerne er synliggjort, vi løbende deler informationer og indsamler inspiration. Hos E-vet er en væg i kantinen udvalgt, så alle medarbejderne kan følge med.

Tanken er at vi løbende udvikler “det fysiske rum” med involvering. Til en start har vi bare lavet en markering for at starte op…

BLOG_feltstudie_kursus1

FELTSTUDIE # Kursus i anæstesi for den gamle hund og kat

Et af fokusområderne er fra kursus til videnplatform. Vi ønsker, at undersøge hvordan E-vet holder kurser i dag og se nærmere på brugeroplevelsen før-under-efter kurset.

Vi tilmelder os derfor til Kursus i anæstesi for den gamle hund og kat.
Vi noterer løbende indtryk og forundringer ned i hele tilmeldingsprocessen og spoler også tilbage til hvordan E-vet sælger og markedsfører kurserne.

Metode: Deltagende feltstudie, touchpointanalyse, 360 graders tjekker, oplevelsesbarometer, interviews og brandsense

BLOG_eksterntsalg

WORKSHOP # eksternt salg

Workshop med eksterne sælgere for at kortlægge branchens struktur, kunder og kæder samt sælgernes arbejdsopgaver og arbejdsform.

Metode: Vi legede med legoklodser i arbejdet med at give et overblik over spillerne i branchen og deres forskelligheder fx størrelse, smådyr, kæde/not og udarbejdede derudover en række overordnede personas for forskellige typer af dyrlæger.

Sælgerne kom desuden med deres bud på udfordringer og muligheder inden for vores temaer.

 

BLOG_digital_1

WORKSHOP # digital status

Et af de temaer vi arbejder med er fra analog til digital – vi har holdt workshop med et bredt team af nøglepersoner og kortlagt vores nuværende digitale platform for kurser, shop, www og sociale medier. Der er arbejdet med informationsflow, indhold, ansvar, platforme… Alle har fået lektier for til at samle inspiration ind i den kommende tid fra helt andre brancher.
Der udarbejdes en “action-nu-liste” til quickwins og en need to have og nice to have liste til det kommende arbejde.

Metode: Flow med lego, desk-research, klik´forundringer og smaobogaitde-modellen